top of page
VZA_2314-HDR.png

Storent monetārā informācija

2023*

000 EUR

2022*

2021*

2020*

Bilance

*Pro forma finanšu informācija

103 796

Kopā pasīvs

56 278

51 430

66 931

7 542

Citas saistības

6,022

8028

6 834

30 442

Aizņēmumi un kreditori

29 373

20 345

40 008

65 812

Pašu kapitāls 

20 883

23 057

20 089

103 796

Kopā aktīvi

56 278

51 430

66 931

1 717

Skaidra nauda

675

691

3619

7 447

Apgrozāmie līdzekļi

9 302

7,177

6 884

94 632

Ilgtermiņa ieguldījumi, nemateriālā vērtība, preču zīme

48 409

41 454

56 429

STORENT HOLDING AS FINANŠU KALENDĀRS

SIA Storent Finanšu Pārskati

Peļņas aprēķins

2023*

000 EUR

2021*

2022*

2020*

*Pro forma finanšu informācija

4 781

Tīrā peļņa

1397

2531

362

13 735

EBITDA

13 619

13 827

10 809

-30 018

Izmaksas kopā

-28 997

-31 119

-30 115

43 753

Ieņēmumi kopā

42 616

44 947

40 924

bottom of page