top of page

Kāpēc iegādāties obligācijas?

Stabils un augošs uzņēmums

Apgrozījums: 43.8m €

EBITDA 14.1 m €

EBT 4.8m €
* Pro-forma, 2023

Nākotnes tehnoloģijas

Nomas procesu digitalizācijas un online pārdošanu līderis

Pilnībā automatizēti uzņēmuma iekšējie procesi

Tirgus līderi

Aktīvs piecās valstīs

#3 Baltijā
#1 Latvijā
Nišas speciālisti Zviedrijā un Somijā

Globāls uzņēmums

Investori no 13 valstīm

Aptuveni 1500 investori jau iegādājušies uzņēmuma obligācijas

Nomināls

100 EUR

Kupona likme

10%

Kupona izmaksa

Ik ceturksni

Dzēšanas datums

2026. gada 21. septembris

Laika līnija

2024. gada 4. marts

Sākas pieteikšanās periods

2024. gada 12. marts

2024. gada 18. marts

Beidzas pieteikšanās periods

2024. gada 19. marts

Rezultātu paziņošana

2024. gada 21.marts

Obligāciju emisija

2026. gada 21. septembris

Obligāciju dzēšanas datums

Kā parakstīties

Atver savu vērtspapīru kontu, kurš ir reģistrēts kādā no Baltijas komcerbankām vai brokeriem

Interneta bankā atrodi obligāciju vai vērtspapīru notikumu un piedāvājumu sadaļu

Atrodi 2024/2026 Storent obligāciju piedāvājumu, piesakies vēlamajam apjomam.

Neatlieciet parakstīšanos ! Ja pieprasījums pārsniegs piedāvājumu, agrāk iesniegtajiem pieteikumiem būs priekšroka.

 • Storent obligācijas ir pieejamas jebkuram institucionālam vai privātam investoram, kuram ir Baltijas komercbankās reģistrēts vērtspapīru konts, kā arī caur brokeru uzņēmumu.

 • 2024/2026 Storent obligāciju ikgadējais procentu maksājums ir 10%, maksāts ik ceturksni. Tas nozīmē, ka par katru iegādāto obligāciju investors saņems 10 eiro lielu procentu maksājumu par katru pilnu gadu, kā arī saņems atgrieztu sākotnējo pamatsummu.

 • Mums ir datos balstīta, ambicioza biznesa izaugsmes stratēģija, kuru veidojusi uzņēmuma profesionālā komanda un kuru mēs īstenosim. Uzņēmums plāno izmantot piesaistīto finansējumu vispārējiem korporatīvajiem mērķiem un jebkādām iespējamām nākotnes iegādēm.

 • Mēs rūpīgi kapitalizējam katru iespēju, kas ļauj veicināt uzņēmuma izaugsmi. 2023.gadā Storent Holdings publiskajā obligāciju piedāvājuma piesaistīja 15 miljonus eiro. Šajā gadā esam atraduši jaunas izaugsmes iespējas un plānojam izmantot obligācijas, lai to sasniegtu.

 • Latvijas rezidentiem – nodoklis netiek ieturēts ja fiziskai personai vērtspapīri glabājas Ieguldījumu kontā. Citādi tiek ieturēts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā. No fiziskām personām - citu valstu rezidentiem un no juridiskam personām nodoklis netiek ieturēts.

 • Investoru tiesības tiek aizsargātas trijos veidos:
  a) finanšu rādītāji, tādi kā minimālais pašu kapitāls 35% apmērā un maksimālais finanšu slogs (tīrais parāds pret EBITDA) 2,5 apmērā, samazina relatīvo finanšu risku;
  b) garantija no grupas galvenā operacionālā uzņēmuma Storent, SIA;

  c) obligācijas iekļaus regulētajā tirgus segmentā (Nasdaq Baltijas Parādu vērtspapīru sarakstā), ko uzrauga Latvijas Banka.

Biežāk uzdotie jautājumi

Prospekts un pielikums

Base Prospectus and Supplement.pdf

ISIN

Kopējais vērtspapīru skaits

Nomināls

Emisijas apjoms

Cena

Pirmais iekļaušanas datums

Saraksts/segments

Dzēšanas datums

Kupona likme (%)

Nākamais kupona izmaksas datums

LV0000850345

70,000

100 EUR

7,000,000 EUR

100% no obligācijas vērtības

25.03.2024

Baltijas obligāciju saraksts

21.09.2026

10%

21.06.2024

Investējot šajā obligāciju emisijā, jūs investēsiet inovatīvā uzņēmumā ar labu vietu tirgū. Mēs aicinām jūs pievienoties mums un pelnīt, kamēr citi ceļ.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:

Baiba Onkele

CFO, Investor relations

Baiba.Onkele@storent.com

Jānis Dubrovskis

financial advisor of Redgate Capital

Janis.Dubrovskis@redgategroup.eu

Gala nosacījumi

Final Terms Storent Holdings SIA Second Series.pdf

Emisijas kopsavilkums

Issue Specific Summary LV.pdf

bottom of page