top of page
VZA_2314-HDR.png

Storenti rahaline maastik

2023*

EUR '000

2022*

2021*

2020*

Bilanss

*Pro forma finantsandmed

103,796

Kokku omakapital ja kohustised

56,278

51,430

66,931

7,542

Muud kohustised

6,022

8,028

6,834

30,442

Intressi kandvad võlakohustised

29,373

20,345

40,008

65,812

Omakapital

20,883

23,057

20,089

103,796

Kokku vara

56,278

51,430

66,931

1,717

Raha

675

691

3,619

7,447

Käibevara, v.a raha

9,302

7,177

6,884

94,632

Põhivara, firmaväärtus ja kaubamärgid

48,409

41,454

56,429

STORENT HOLDING AS FINANTSKALENDER

SIA Storent Finance Aruanded 

Kasumiaruanne

2023*

EUR '000

2021*

2022*

2020*

*Pro forma finantsandmed

4,781

Puhaskasum

1,397

2,531

362

13,735

EBITDA

13,619

13,827

10,809

-30,018

Kulud kokku

-28,997

-31,119

-30,115

43,753

Müügitulu kokku

42,616

44,947

40,924

bottom of page